tiêu chuẩn thiết kế nhà vệ sinh công cộng

Các tiêu chuẩn khi thiết kế nhà vệ sinh công cộng

Các tiêu chuẩn khi thiết kế nhà vệ sinh công cộng

Tiêu chuẩn thiết kế nhà vệ sinh công cộng được áp dụng cho tất cả các công trình thi công nhà vệ sinh công cộng. Nhà vệ sinh công cộng không chỉ ở trong các công viên, bãi biển, đường phố mà còn trong những trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí. Mọi công trình đều cần tuân theo những quy định …